środa, 11 kwietnia 2012

Ukraińska ulica Josypa Slipoho w Bytowie

Ulica Parkowa (w tle cerkiew) ma zmienić nazwę na ulicę Josypa Slipoho, aby symbolicznie zaznaczyć obecność Ukraińców w Bytowie. (fot. Andrzej Gurba)
Związek Ukraińców chce zmienić nazwę ulicy Parkowej w Bytowie na ulicę Josypa Slipoho. Burmistrz Bytowa popiera wniosek. Nie będzie problemów ze zmianą adresu, bo jest tu tylko jedna prywatna posesja.

 – Josyp Slipoho to wybitna postać narodu ukraińskiego.Ulica jego imienia byłaby symbolicznym zaznaczeniem aktywności Ukraińców w Bytowie – mówi Mirosław Harasym, przewodniczący bytowskiego koła Związku Ukraińców w Polsce.

Dodaje, że społeczność ukraińska zamieszkująca zie - mię bytowską prowadzi już przygotowania do obchodów 65. rocznicy przesiedleńczej Akcji Wisła, które zaplanowane są na maj 2012 roku.

– Będzie odsłonięta tablica związana z tamtymi wydarzeniami i zorganizowany odpust św. Jerzego. Chcielibyśmy, aby nowa nazwa ulicy była elementem tych uroczystości – oznajmia Harasym.

Oficjalny wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy wpłynął do bytowskiego ratusza8 listopada.

– Popieram go. To byłoby zaakcentowanie obecności społeczności ukraińskiej na naszej ziemi oraz wielokulturowego Bytowa – mówi burmistrz Ryszard Sylka.

Przy ulicy Parkowej jest tylko kilka adresów, a więc w związku ze zmianą nazwy nie byłoby dużego zamieszania.To, poza ukraińską cerkwią, gazownia i jedna prywatna posesja.

– To na pewno ułatwi zmiany. Musimy jednak oficjalnie wystąpić do gazowników i właściciela posesji z pytaniem o ich opinię. Myślę, że uzyskamy akceptację dla tych zmian. Oczywiście w tej sprawie musi być podjęta uchwała rady miejskiej – komunikuje burmistrz.

Josyp Slipoho (1892-1984) był kardynałem, zwierzchnikiem greckokatolickiej cerkwi, metropolitą lwowskim, jak również więźniem sowieckich łagrów. Urodził się na Podolu w rodzinie chłopskiej. Studiował m.in. teologię. Święcenia kapłańskie przyjął we wrześniu 1917 roku z rąk Andrzeja Szeptyckiego, metropolity obrządku greckokatolickiego. Po ukończeniu studiów w Innsbrucku wyjechał do Rzymu, gdzie studiował na papieskich uniwersytetach. Do Lwowa powrócił w 1922 roku. Pracował tam jako duszpasterz. W grudniu 1939 roku otrzymuje sakrę biskupią. W listopadzie 1944 roku zostaje następcą Andrzeja Szeptyckiego na stolicy metropolitalnej we Lwowie. Poza tym jest biskupem Halicza i Kamieńca oraz administratorem apostolskim metropolii kijowskiej. Druga wojna światowa to okres szykanowania i inwigilowania duchownego.

W 1945 roku Josyp Slipoho zostaje aresztowany przez Sowietów i zesłany na Syberię. W łagrach spędził aż 18 lat. Zostaje uwolniony w 1963 roku po interwencji papieża Jana XXIII. Do końca swojego życia przebywa w Rzymie (został zmuszony do wyjazdu przez Sowietów). W 1965 roku zostaje wyniesiony przez papieża Pawła VI do godności kardynalskiej. W 1975 roku otrzymuje tytuł patriarchy Kijowa-Halicza (obrządku ukraińskiego). Pochowany jest w krypcie metropolitalnej we Lwowie.

Autor: Andrzej Gurba
http://www.gp24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz