piątek, 10 stycznia 2014

Patriarcha Josyf (Slipyj), Arcybiskup Większy, Kardynał i Metropolita (1944-1984).

Patriarcha Josyf (Slipyj-Kobernyckyj-Dyczkowskyj) urodził się 17 lutego 1892 roku w zamożnej rodzinie chrześcijańskiej Jana Kobyrnyckoho-Slipoho i Anstazji Dyczkowskiej we wsi Zazdrist (dzisiaj woj. Tarnopolskie, Ukraina). „Slipym” zaczęto nazywać dziadka Josyfa i z czasem to przezwisko przeszło na syna, a także stało się częścią już oficjalnego nazwiska wnuka – Josyfa Slipyja. Podstawową oświatę najpierw zdobywał w rodzinnej wsi (1898-1901), a z czasem kontynuował nauczanie w Tarnopolu, gdzie w 1911 roku zdał maturę z nauk klasycznych (humanistycznych).


Po zakończeniu nauki w Tarnopolu Josyf rozpoczął studia filozoficzne we Lwowie. Po rozmowie z Metropolitą Andrejem Szeptyckim w 1911 roku wstępuje do Lwowskiego seminarium Ducha Świętego. Dzięki wsparciu metropolity, już na początku 1912 roku kontynuował studia w teologicznym kolegium Kanizjanum w Innsbrucku (Austria), gdzie w 1916 roku obronił pracę doktorską „Поняття про вічне життя в Євангелії і в І Посланні св. апостола Івана”[1]